No icon

Pidato Sambutan Jawa

Pidato Sambutan Jawa Pasrah Penganten Kakung

(myandroid - Naskah pidato jawa pasrah penganten kakung)

PASRAH PENGANTEN KAKUNG

ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH

NUWUN, KEPARENG MATUR DHUMATENG SAGUNG PORO RAWUH,

- LANGKUNG RUMIYIN DHUMATENG NGARSANIPUN PORO PINISEPUH DALAH PORO SESEPUH INGKANG SATUHU PONO ING PAMAWAS MIWAH LEBDO ING PITUTUR, SOHO INGKANG DHAHAT KINABEKTEN;

- PORO PANGEMBAN PANGEMBATING PROJO DALAH SATRIYANING NAGARI MINONGKO PANDAM - PANDOMING PORO KAWULO DASIH, SOHO INGKANG TANSAH TINULAT SINUDARSONO;

- DHUMATENG KELUARGO CALON BESAN NUWUN INGGIH PANJENENGANIPUN -BP………………………… SEKALIYAN GARWO, TUWIN PORO GOTRAH KELUARGO INGKANG DHAHAT KINURMATAN

- SUMRAMBAH DHUMATENG SAGUNG PORO ADI LENGGAH , LAN PORO RAWUH KAKUNG SUMAWONO PUTRI INGKANG MBOTEN SAGET KAPIJI-PIJI, INGKANG TANSAH TINANGSULAN TALINING PASEDHERE-AN.

 

SUMONGGO KITO TANSAH NGAGUNGAKEN ASMANING PANGERAN , KANTHI NGUNJUAKEN PUJO LAN PUJI SYUKUR WONTEN NGARSANIPUN GUSTI INGKANG MOHO AGUNG ( ALLAH SWT ) INGKANG SAMPUN PARING SAKATHAHING KABERKAHAN, KAROHMATAN LAN KAWILUJENGAN DHUMATENG KITO SEDOYO, SA HENGGO ING DINTEN PUNIKO KITO SAGET PEPANGGIHAN , LAN KULO SEKELUARGO SAGET SOWAN WONTEN ING DALEM MRIKI KANTHI WILUJENG TANPO MANGGIH ALANGAN SETUNGGAL PUNOPO,

SAKLAJENGIPUN , KULO KUMOWANTUN MATUR WONTEN NGARSANIPUN SAGUNG PORO RAWAUH, KEPARENG NIGAS KAWURYAN NDHEREK NEPANGAKEN INGGIH NAMI KULO PUN ‘ NDOYO “ MINONGKO JEJERING SESULIH SAKING ATURIPUN KADANG KULO TARUNO/ADHI KULO, NUWUN INGGIH BAPAK “ SUKIRNO SEKALIYAN GARWO ‘ SAKING DESA…. KEC. ……… KABUPATEN ……., DALAH SEDOYO BRAYAT KELUARGO INGKANG NDHEREK SOWAN WONTEN ING PAHARGYAN MRIKI .

INGKANG SEPISAN, KULO SEKELUARGO NGATURAKEN SILATUROHMI SOHO SALAM TAKLIM MUGI KATUR DHUMATENG PORO PINISEPUH LAN BAPAK / IBU CALON BESAN, SUMRAMBAH DHUMATENG SAGUNG PORO RAWUH SEDOYO.

KAPING KALIH , SOWAN KULO ANAMUNG BADHE HAMASRAHAKEN CALON PINANGANTEN KAKUNG NUN INGGIH NAK MAS “ ................. “ KALERES PUTRO PAMBAJENG SAKING BAPAK ……… , MUGI KEPARENGO BAPAK………………………….. KERSOHO HANDHAUPAKEN KALIYAN INGKANG PUTRI KINASIH INGKANG SESILIH NAK MAS AYU ………………………………………

KEJAWI SAKING PUNIKO UGI NYUWUN PANGESTU DHUMATENG PORO PINISEPUH LAN SEDOYO PORO RAWUH , MUGI-MUGI SAK PARIPURNANING AKAD NIKAH, PUTRO PENGANTEN KEKALIH TANSAH PIKANTUK KAWILUJENGAN TUWIN KARAHAYON, SAHINGGO ANGGENIPUN BADHE LUMAMPAH WONTEN ING GESANG BEBRAYAN SAGET DADOSO JODHO INGKANG LANGGENG, BAGYO MULYO, TENTREM GESANGIPUN, WILUJENG DONYO LAN AHERATIPUN;

SA-DERENGIPUN KULO PUNGKASI, KULO MINONGKO SESULIH SAKING KELUARGO SAKING …………….., KEPARENG NDHEREK KINTU DHUMATENG BP. ……………………………. SEKALIYAN IBU MINGGAHIPUN DHUMATENG SEDOYO PINISEPUH, GEGANDHENGAN PLUNAN KULO PUN NAK ............, PUNIKO TASIH KAGOLONG LARE BODHO, BEBASAN CUBLUK HAMBALILU KOTHONG ING SESEREPAN, PRAMILO SUMONGGO KEPARENG DIPUN PARINGONO WEWARAH, SESULUH, PANGERTOSAN, TUWIN SESEREPAN, SUPADOS SA-MANGKE DADOSO PIYANTUN INGKANG SAGET MIKOLEHI, MIGUNANI LAN MURAKABI TUMPRAMPING KELUWARGO, LAN MIGUNANI TUMRAPING BEBRAYAN, SUMRAMBAH ING ALAM SESRAWUNGAN.

MEKATEN INGKANG SAGET KULO ATURAKEN , PURWO MADYO WASONO, MBOK MENAWI WONTENG ATUR INGKANG KIRANG TUMOTO, LAN WONTEN KIRANGING TRAPSILO TUWIN SUBOSITO , KULO TANSAH NYUWUN AGUNGING SAMUDRO PANGAKSAMI INGKANG MAWANTU-WANTU,

BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH

WASSALAMUALAIKUM WR. WB , NUWUN

Daftar Kumpulan naskah pidato sambutan lainnya :

Pidato Sambutan Pembukaan Musyawarah PMI
Pidato Sambutan PKK pada evaluasi Program Pokok PKK
Pidato Sambutan Bunda PAUD pada acara Bunda PAUD

Pidato Ketua PKK pada acara Sosialisasi HIV AIDS
Pidato Pelantikan Kepala Desa
Pidato Sambutan Rapat Koordinasi Baznas
Pidato Serah Terima Ketua Dharma wanita Persatuan (DWP)
Pidato Sambutan Gapoktan Kelompok Tani
Pidato Sambutan Khotmil Quran Haflah Pondok Pesantren
Pidato Sambutan Kebun Bibit Sekolah
Pidato Sambutan Halal Bi Halal Kelompok Tani
Pidato Sambutan Haflah Khotmil Quran Pondok Pesantren
Pidato Sambutan Pelantikan Perangkat Desa
Pidato Sambutan Nyadran Perayaan Desa Grebek Desa
PIdato Sambutan Musyawarah Desa
Pidato Sambutan Musrenbangdes
Pidato Sambutan Serah Terima Jabatan PKK
Pidato Sambutan Pembukaan Himpunan PAUD Himpaudi
Pidato Sambutan Workshop Kurikulum PAUD
Pidato Sambutan Pelayanan Administrasi
Pidato Sambutan Kirab Santri Pondok Pesantren
Pidato Sambutan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM
Pidato Sambutan Lomba MAPSI
Pidato Sambutan Pelantikan ICMI
Pidato Sambutan PGRI Cabang
PIdato Sambutan Pelatihan Agribisnis Pertanian
Pidato Sambutan Bahasa Indonesia Upacara Hari Pendidikan Nasional
Pidato Sambutan Pembukaan Pameran Pembangunan
Pidato Sambutan Pembukaan Rapat PKK Rakon PKK Evaluasi

Pidato Sambutan Jawa Atur Pambagyo Harjo Sambutan Hari Raya Idul Fitri
PIdato Sambutan Jawa Sohibul Hajat Acara Syukuran
PIdato Sambutan Jawa Pasrah Penganten Kakung
Pidato Sambutan Indonesia Maulid Nabi
Pidato Sambutan Kepala Desa Rakon PKK
Pidato Kepala Desa Himbauan Covid Kepada Warga Masyarakat

 

 

Comment