No icon

Pidato Sambutan Idul Fitri

Sambutan Pidato Jawa Atur Pambagyo Harjo (Sambutan Jawa Hari Raya Idul Fitri)

(myandroid - Naskah pidato jawa Atur pambagyo harjo Halal Bihalal Dinten Rioyo - Sambutan pidato jawa Halal Bihalal)

 

ASSALAMU’ALAIKUM WR WB,

KANTHI LINAMBARAN SEDYO TULUSING MANAH SINARTAN LEBDO LUHURING BUDI, MUGI-MUGI KARAHARJAN SARTO KATENTREMAN TANSAH KAJIWO KASALIRO DHUMATENG KULO DALAH PANJENENGAN WARADIN SAGUNG DUMADI, NUWUN , MUGI KAPARENG MUNJUK ATUR DHUMATENG SAGUNG PORO RAWUH, LANGKUNG RUMIYIN DHUMATENG PANJENENGANIPUN :

- PARA SESEPUH DALAH PINISEPUH INGKANG SATUHU PONO ING PAMAWAS MIWAH LEBDO ING PITUTUR LUHUR, SOHO INGKANG DHAHAT KINABEKTEN;

- DUMATENG KELUWARGO AGENG TRAH “ SIMBAH RAHARJO NOTO KERTONO“

ING ANTAWISIPUN SAKING : KELUWARGO BAPAK…., KELUWARGO IBU…. …., KELUWARGO…….., KELUWARGO ……., KELUWARGO ……., SUMRAMBAH DHUMATENG SEDOYO PORO PUTRO WAYAH LAN SEDOYO GOTRAH KELUWARGO AGENG, INGKANG KULO HORMATI, KULO TRESNANI, LAN SAAGUNG PORO RAWUH INGKANG TANSAH CINAKET-ING MANAH.

LANGKUNG RUMIYIN SUMONGGO , TANSAH NGANDHAP NGASORAKEN MANAH TUMUJU KEBLATING PANEMBAH, KANTHI NGATURAKEN PUJO LAN PUJI SYUKUR KONJUK WONTEN NGARSANIPUN GUSTI INGKANG MAHA AGUNG – INGKANG SAMPUN HAMBABAR SAKATHAHING KAROHMATAN, KABERKAHAN, TAUFIK, HIDAYAH, SARTO INAYAHIPUN INGKANG HAMAWURAHAN,

SATEMAH ING TITI WANCI DINTEN PUNIKO - KITO SAGET PEPANGGIHAN, NUNGGIL PAPAN, NUNGGIL SWASONO , NUNGGIL SEDYO, LAN NUNGGIL KARSO, KANTHI WINANTU ING KAWILUJENGAN, BAGAS KUWARASAN TUWIN KARAHAYON KALIS SAKING SAMBIKOLO , LAN UWAL SAKING RUBEDO,

 

SAKLAJENGIPUN MUGI LINEPATNO SAKING DEDUKO LAN TINEBIHNO SAKING SALIRING SESENDHU, KULO MARAK MANGARSO CUMANTOKO MATUR WONTEN NGARSO PANJENENGAN SAMI, ..

INGGIH KULO HAMUNG MINONGKO SULIH SALIRO SAKING PAMENGKU GATI ( TUAN RUMAH ) WONTEN ADICORO SILATURAHMI LAN HALAL BIHALAL DINTEN RIOYO FITRI WARSO …… H, INGKANG GILIRANIPUN WONTEN DALEMIPUN KADANG KITO NUWUN INGGIH BP. ……. WONTEN ING DESA………., INGKANG KALEKSANAN ING DINTEN PUNIKO.

MINONGKO SULIH SALIRO LAN WAKILING PAMENGKU GATI, MBOTEN KATALUMPEN KULO NGATURAKAN PAMBAGYO RAHAYU WILUJENG SUGENG RAWUH SUGENG LENGGAH LAN SUGENG SILATURAHMI. LAN UGI NGATURAKEN AGUNGING PANUWUN INGKANG TANPO PEPINDHAN DUMATENG BAPAK,IBU LAN SEDOYO BRAYAT KELUWARGO INGKANG SAMPUN KEPARENG RAWUH NETEPI SAKING ULEMANIPUN INGKANG HAMENGKU GATI.

EWO SEMANTEN SAKING KELUWARGO MRIKI, SAESTU NYUWUN PANGAPUNTEN INGKANG KATHAH, SAKAWIT MBOTEN SAGET ANGATURI PAKURMATAN INGKANG SAE INGKANG DIPUN WASTANI GUPUH, LUNGGUH, SUGUH LAN PANGRENGKUH. KANTHI MENIKO SEDOYO KALEPATAN LAN KEKIRANGAN SAKING PAMENGKU GATI ( TUAN RUMAH ) MBOTEN NAMUNG KOLO INGKANG NYUWUNAKEN AGUNGING SAMUDRO PANGAKSAMI INGKANG MAWANTU-WANTU,

 

SAKLAJENGIPUN JUMBUH KALIYAN PAHARGYAN INGKANG DIPUN TINDAKAKEN ING DINTEN PUNIKO NUWUN INGGIH ADICORO SILATURAHMI SARTO HALAL BIHALAL, KANTI MENIKO SUMONGGO SEDOYO KALEPATAN LAN KEKHILAFAN INGKANG SAMPUN KITO LAMPAHI, MUGIYO SAGET KALEBUR WONTEN ING DINTEN FITRI PUNIKO LAN SUMONGGO SAMI SARENG-SARENG HAMBUKO LEMBARAN ENGGAL.

KANTHI PANGAJAB, MUGI-MUGI KULO LAN PANJENENGAN SEDOYO TANSAH DIPUN PARINGONO PINARDOWO ING YUSWO, CINAKET ING REJEKI TANSAH SAGET KASEMBADAN SEDOYO INGKANG DIPUN JONGKO.

INGKANG PUNGKASAN KASUWUN DHUMATENG SESEPUH KITO, BP…….. MUGI KAPARENG ING SAKMANGKE PARING SABDO TOMO, PARING PITEDAH LAN PARING WEJANGAN, MINONGKO KANGGE SESULUH KITO LAN SEDOYO KELUWARGO, SUPADOS SAGET TUMINDAK LAN GESANG KANTI TUMOTO, SAGET HANGGAYUH RAHARJANING KELUWARGO , SARTO NGUPADI KAWILUJENGAN WIWIT SAKING NDONYO NGANTOS DUMIGI ING ALAM BAQO.

MAKATEN INGKANG SAGET KULO ATURAKEN, PURWO MADYO WASONO HAMBOK MENAWI WONTEN CEWET- CACATING BOSO, GALAP GANGSULING UKORO, SARTO WONTEN KITHALING TEMBANG-TEMBUNG SARTO KIRANGING TOTO TRAPSILO, MBOTEN NAMUNG KULO MINONGKO WAKIL SAKING PAMENGKU GATI, NYUWUN LUMUNTURING SIH SAMUDRO PANGAKSAMI INGKANG MAWANTU-WANTU.

BILAHITTAUFIK WAL HIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WR WB

 

 

Daftar Kumpulan naskah pidato sambutan lainnya :

Pidato Sambutan Natal dan Tahun Baru
Pidato Sambutan Pembukaan Musyawarah PMI
Pidato Sambutan PKK pada evaluasi Program Pokok PKK
Pidato Sambutan Bunda PAUD pada acara Bunda PAUD

Pidato Ketua PKK pada acara Sosialisasi HIV AIDS
Pidato Pelantikan Kepala Desa
Pidato Sambutan Rapat Koordinasi Baznas
Pidato Serah Terima Ketua Dharma wanita Persatuan (DWP)
Pidato Sambutan Gapoktan Kelompok Tani
Pidato Sambutan Khotmil Quran Haflah Pondok Pesantren
Pidato Sambutan Kebun Bibit Sekolah
Pidato Sambutan Halal Bi Halal Kelompok Tani
Pidato Sambutan Haflah Khotmil Quran Pondok Pesantren
Pidato Sambutan Pelantikan Perangkat Desa
Pidato Sambutan Nyadran Perayaan Desa Grebek Desa
PIdato Sambutan Musyawarah Desa
Pidato Sambutan Musrenbangdes
Pidato Sambutan Serah Terima Jabatan PKK
Pidato Sambutan Pembukaan Himpunan PAUD Himpaudi
Pidato Sambutan Workshop Kurikulum PAUD
Pidato Sambutan Pelayanan Administrasi
Pidato Sambutan Kirab Santri Pondok Pesantren
Pidato Sambutan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM
Pidato Sambutan Lomba MAPSI
Pidato Sambutan Pelantikan ICMI
Pidato Sambutan PGRI Cabang
PIdato Sambutan Pelatihan Agribisnis Pertanian
Pidato Sambutan Bahasa Indonesia Upacara Hari Pendidikan Nasional
Pidato Sambutan Pembukaan Pameran Pembangunan
Pidato Sambutan Pembukaan Rapat PKK Rakon PKK Evaluasi

Pidato Sambutan Jawa Atur Pambagyo Harjo Sambutan Hari Raya Idul Fitri
PIdato Sambutan Jawa Sohibul Hajat Acara Syukuran
PIdato Sambutan Jawa Pasrah Penganten Kakung
Pidato Sambutan Indonesia Maulid Nabi
Pidato Sambutan Kepala Desa Rakon PKK
Pidato Kepala Desa Himbauan Covid Kepada Warga Masyarakat

 

 

Comment